Mens du nyder friheden, forbered dig på krig. Part II